Категории

Билтен

Поврат на средства

Културна установа Блесок обезбедува враќање на книги и средства единствено за книгите кои се купени и платени преку www.blesok-shop.mk или од соодветните под-домени.

Книгата, која е неотпакувана и неупотребувана може да се врати во рок од 7 дена, заедно со приложената фактура и испратница и истата може да ја замените со нова. При таков случај, Ве молимe да нè информирате за Вашето барање и да го доставите на адреса:

    Културна установа Блесок
    ул. „Никола Тримпаре“ број 18/2-8
    1000 Скопје

Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку книгата ја вратите неупотребувана и во оригиналното пакување, со приложена фактура и испратница во период од 7 дена од приемот на пратката. Парите ќе Ви бидат префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот, со сума намалена во вредност на банкарската провизија и останатите трошоци (поштарина, пакување, итн.).

Во случај кога ќе се забележи дека книгата е користена, отпакувана (извадена од амбалажа) или е оштетена, но не од наша страна, тогаш износот на вратените средства ќе биде намален од 50-80% од цената на чинење.

Повратот на средства не е можен при купување на еКниги.

Културна установа Блесок има задржано право да го менува овој Документ. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страниците на Културна установа Блесок.


мобилна верзија